LOADING...

Hoe gemotiveerd zijn jouw medewerkers?

Hoe gemotiveerd zijn jouw medewerkers?

Weet jij hoe gemotiveerd jouw medewerkers zijn? Meet je motivatie, bespreek je het met jouw mensen, en hebben jullie er dezelfde mening over?

Hoewel motivatie in zichzelf een complex gegeven is, bestaat het uit allerlei elementen die je heel concreet kunt maken met de teams die je aanstuurt of met de individuele medewerkers in jouw afdeling. Denk dan bijvoorbeeld aan:

 • Autonomie: in hoeverre voelt een medewerker zich autonoom in zijn of haar werken? Heeft hij of zij invloed op beslissingen, op de resultaten van het team, op de manier van werken?

 • Flexibiliteit: kunnen jouw teams hun werk flexibel indelen en op die manier op hun eigen manier tot resultaat komen?

 • Doelgerichtheid: is jouw medewerker iemand die gemotiveerd wordt door doelen bereiken? En heb je dan samen een methode bedacht om de voortgang inzichtelijk te maken op het bereiken van die doelen?

 • Beloning en erkenning: geef je regelmatig complimenten, erken je het werk dat gedaan is, worden jouw medewerkers gezien en gehoord?

 • Verbinding en saamhorigheid: is er een goede sfeer in jullie team, is er sociale cohesie, aandacht voor een ander?

 • Betekenis: hebben jouw teams en medewerkers de overtuiging dat ze bijdragen aan een groter geheel? Is het relevant wat ze doen, en weten ze dat ook?

 • Positieve emotie: zijn je mensen positief gestemd, hebben ze zin in hun werk, zitten ze op de juiste plek? Is er werkplezier?

Als je deze elementen op regelmatige basis bespreekt, bijhoudt en aandacht schenkt aan verbetering, zul je zien dat de motivatie van jouw medewerkers met sprongen vooruit gaat, met alle positieve resultaten van dien.

Meer weten?
Je kan altijd met ons sparren over motivatie in jouw team of organisatie.

Sparren over motivatie in jouw team of organisatie?

  Spellen over motivatie en werkplezier:

  ‘Een dikke vette aanrader.’ ‘Een superleuke manier o
  The Breakout The Breakout is een eventspel dat we in 2023 ontwikkelden
  Verbinding verbroken Een groot bouwbedrijf vroeg ons om een eventspel