Sinds de oude Koning 17 jaar geleden overleed, wordt het land Katoren geregeerd door 6 zure ministers. Ze zeggen dat ze nog steeds op zoek zijn naar een betrouwbare nieuwe koning, maar er gebeurt niets. Omdat het volk van Katoren blijft aandringen, komen de ministers met een listig plan.
Ze stellen een lijst op met 6 zeer moeilijke opdrachten. Alleen degene die alle 6 de opdrachten weet uit te voeren mag zich de nieuwe Koning of Koningin van Katoren noemen, én een eigen ministerraad samenstellen.

Koning van Katoren is een bijzondere outdoor dag voor grote groepen van 40 tot 80 personen en speelt zich af op de Utrechtse Heuvelrug.

De opdrachten die de teams moeten uitvoeren, zijn verspreid over het land. Het land Katoren beslaat een gedeelte van de huidige provincie Utrecht; de bossen en dorpen rondom Baarn.
Om een opdracht uit te voeren reist een team naar een bepaalde plaats in het ‘land’. Daar krijgen ze de opdracht te horen en moeten ze deze tot een goed einde brengean.

De opdrachten variëren van denk- tot doe-opdrachten en vragen de medewerking van het hele team. Ze doen aanspraak op samenwerking, inventiviteit, puzzelen, algemene kennis of creativiteit. Opdrachten nemen ongeveer 5 tot 15 minuten in beslag. Als een opdracht is geslaagd ontvangt het team een stempel, en kunnen ze op reis naar de volgende opdracht.

Voor het reizen tussen de verschillende punten en de hoofdstad , krijgen de deelnemers de beschikking over een fiets. Het team dat als eerste terug is in de hoofdstad met een volle stempelkaart, en dus alle opdrachten met succes heeft voltooid, heeft gewonnen en mag zich ‘Koning en Ministers van Katoren’ noemen.
Als alle teams binnen zijn wordt het winnende team gehuldigd als ‘Koning & Ministers van Katoren’ en toegejuicht door het volk (de andere teams)

Related Projects