LOADING...

De Sociëteit

Games for Events, Management Games, Serious Games

De Sociëteit van Mennorode

De cultuurwaarden van de organisatie op een ervaringsgerichte manier naar boven brengen.

Dat was het uitgangspunt van de Serious Game ‘De Sociëteit van Mennorode’, die we ontwikkelden voor InvestNL.

Een eventspel leent zich bij uitstek voor het beleefbaar maken van kernwaarden of cultuurwaarden van een bedrijf of organisatie. Vaak zijn er wel waarden gedefinieerd, maar worden ze niet geleefd door medewerkers.

De twee belangrijkste oorzaken:
1. Andere krachten binnen de organisatie zijn uiteindelijk toch belangrijker. (geld, oude patronen)
2. De waarden zijn te algemeen, of hebben voor verschillende mensen een verschillende betekenis.

In dit geval ging het om de waarden Samenwerkingskracht, Professioneel, Toekomstgericht, Durf en Bevlogen.

Over wat dat nou precies betekent en hoe je dat kunt toepassen in je werk, kun je dagenlang praten. Wat je ook kunt doen is een goed ontworpen spel spelen van 2 uur. Behalve veel plezier en actie, kun je daarna terugkijken op die 2 uur en – aan de hand van kraakverse voorbeelden (we waren er allemaal bij) – bespreken hóe je tot resultaat bent gekomen, hoe je – zowel individueel als als groep – scoort op de cultuurwaarden, en uit welk gedrag dat dan blijkt. En tenslotte: hoe zich dat vertaalt naar je werkpraktijk.

Kernwaarden veranderen dan van abstracte begrippen naar concreet gedrag:  Dít bedoelen we met ‘samenwerkingskracht’, en dát niet. Wat specifiek en duidelijk is, is makkelijker na te leven dan wat dubbelzinnig, vaag  of algemeen is.

Spel & Backstory

Deze game is gespeeld met 100 medewerkers van InvestNL op op landgoed Mennorode op de Veluwe tijdens de ochtend van een 24-uurs event. Twee zaken kun je nooit ontkennen bij het ontwerpen van een spel: de mensen en de locatie. We wisten dus dat we een spel moesten maken over Investeringen en over de Veluwe.

De Sociëteit van Mennorode was een is een club van welgestelde mensen rondom Elspeet, die hun geld gezamenlijke geld beleggen in ‘goede zaken’. Honderd jaar geleden is de sociëteit verscheurd na een hoogopgelopen ruzie over hun nieuwe belegging. Gelukkig was er een protocol voorzien voor situaties als deze; Vijf ‘sleutelbewaarders’ hebben allen een deel van de informatie over de locatie van ‘de kas’; een kluis met het gespaarde kapitaal. 

Door het uitvoeren van initiatieopdrachten kunnen spelers – samenwerkend in een aantal teams van 6 personen – sleutels verdienen. Met die sleutels zijn hulpmiddelen te koop, zoals een kaartkompas en een lijst van ‘eisen van sleutelbewaarders’. Door deductie en slim samenwerken kunnen teams uiteindelijk de exacte locatie van de kas vinden.

Transfer

We zorgen er in een eventgame als dit voor dat vrijwel alle opdrachten en speldynamieken kunnen worden gerelateerd aan de kernwaarden uit het leerdoel. In dit geval: Samenwerkingskracht, Professioneel, Toekomstgericht, Durf en Bevlogen.

Van de 12 teams waren er 4 teams die die eindlocatie bij benadering hebben hunnen vaststellen, waarvan 2 zeer specifiek. In dat geval was de winst voor het team dat op dat moment ook nog de meeste sleutels had verzameld.

Na het spel volgde een reflectie van aan de hand van gerichte vragen, waarbij de cultuurwaarden steeds concreter konden worden ingevuld.

 

Invest-NL heeft met een groep collega’s in het voorjaar van 2023 haar cultuurwaarden opnieuw opgeschreven. Toen we op zoek waren naar een manier om deze te lanceren kwamen we in contact met Living Story. Zij ontwikkelden voor ons in korte tijd een tailormade serious game, dat tijdens een 24-uurs sessie op meerdere momenten terugkwam. Alle collega’s waren laaiend enthousiast over het concept en over de gedetailleerdheid van het spel, en het bevatte elementen die nog steeds aangehaald worden als we het over onze cultuur hebben. Daarnaast hebben we zelf ook elementen aan het spel kunnen toevoegen. Oftewel: de samenwerking was voor ons een groot succes!- Wander van der Kolk, InvestNL