how to use ivermectin cream for rosacea ivermectina piolho preço ivermectina facmed cdc ivermectin ivera 6 quanox principio activo
LOADING...

Je gaat het maken

Games for Events, Games for Kids, Serious Games

buy Gabapentin 100mg for dogs Je Gaat Het Maken is een serious game voor het middelbaar onderwijs dat we ontwikkeld hebben in samenwerking met Bouwend Nederland. Het spel is onderdeel van de instroomcampagne ‘Je Gaat Het Maken in de Bouw’ die als doel heeft middelbare scholieren van alle niveaus meer te leren over wat je in de bouw kan worden qua baan en carrière.

http://livebroadcast.com.au/?product_brand=matrox Het spel Je Gaat Het Maken is bedoeld als onderdeel van een gastles door een aannemer of andere bouw- of infraprofessional die op een middelbare school gegeven wordt. De leerlingen worden uitgedaagd voor een lesuur een baan te kiezen in de bouw, en dan gezamenlijk met hun team een challenge te volbrengen. Het spel laat in één lesuur zien wat je in de bouw kan worden, wie wat eigenlijk doet en op welke manier je dan samenwerkt.

where can i buy isotretinoin from Het spel Je Gaat Het Maken is in een oplage verspreid over leden van Bouwend Nederland en middelbare scholen en wordt zodoende regelmatig op scholen gespeeld.

Je Gaat Het Maken is gemaakt in opdracht van Bouwend Nederland. Het grafisch ontwerp werd gemaakt door Aandagt.

Wil je meer weten of zelf het spel bestellen? Kijk dan op www.jegaathetmaken.nl/gastles.