LOADING...

Verbinding Verbroken

Games for Events, Management Games, Serious Games

Verbinding verbroken

Een groot bouwbedrijf vroeg ons om een eventspel te maken rondom verbinding.
Deze ‘vakmandag’ was specifiek voor 2 groepen: werkvoorbereiders en timmerlieden.

Werkvoorbereiders zijn de mensen die binnen zitten achter hun computer; ze plannen, werken met computers en  3D-tekeningen. Ze zijn jonger, meet theoretisch opgeleid en digitaal vaardig. De timmerlieden zijn de mensen op de bouwplaats; praktisch, ervaren en probleemoplossend.

Qua kennis en kunde, maar ook gewoon praktisch, weten deze groepen elkaar niet makkelijk te vinden. Dat hindert een goede samenwerking, zorgt voor frustratie, en heeft impact op waardevolle bouwtijd.

Doelen van het spel:

  • Samenwerking
  • Inzicht in elkaars werk, kennis en kunde.
  • Verbinding & elkaar aanspreken

Locatie: Zendstation

Voor deze game vonden we de perfecte locatie: Het Zendstation; een iconisch rijksmonument van waaruit decennialang radio en televisie werd uitgezonden, in combinatie met de indrukwekkende Gebrandytoren (Zendmast Lopik, de hoogste constructie in Nederland). Daarnaast konden we gebruik maken van de naastgelegen communicatie-bunker uit de tijd van de koude oorlog.

We zijn 3 keer terug geweest naar deze locatie om te kijken hoe we de fantastische ruimtes volverlaten zendapparatuur optimaal konden inzetten voor een zinderende teamgame waarbij alles draait om verbinding.

Spel / Backstory

Monteur Ronnie is vanmorgen de zendmast opgeklommen om de voorbereidingen te treffen voor de kerstlampjes die elk jaar aan de mast worden gehangen. Het is zijn eerste werkdag en Ronnie heeft zich bovenop de toren buiten gesloten. Zijn telefoon is buiten gevonden. Ronnie is onbereikbaar. Er moet zo snel mogelijk contact worden gezocht met Ronnie, hoog bovenop de zendmast.

De mensen van het bouwbedrijf, die voor hun teamdag ’toevallig’ op deze locatie zijn, worden gemobiliseerd om contact te maken  met Ronnie. Dat kan door een deel van het oude zendstation weer op te starten.

Gecombineerde teams

We hebben 14 teams van 6 personen gemaakt, die telkens bestonden uit een combinatie van timmerlieden en werkvoorbereiders. De helft van elke team bestond uit ‘verbinders’ die werkten vanuit de bovenste verdieping van het zendstation, de andere helft uit ‘zenders’ die zich konden verplaatsen in de kelder, buiten op het terrein en in de communicatiebunker.

Verbinders moesten opdrachten doorgeven aan de Zenders, die ze her en der moesten uitvoeren. Zij konden kabels (fysieke patchkabels) verdienen, die via ‘de kabelman’ terecht kwamen bij de Verbinders, die 7 ‘zendbakken’ volgens specifieke instructies moesten aansluiten.

Na de break werden de rollen omgedraaid: De Verbinders gingen naar buiten, terwijl de Zenders opdrachten moesten uitvoeren. Binnen moesten schuiven en knoppen op een specifieke manier ingesteld worden.

In het derde deel van de dag bouwden de teams samen een zo hoog mogelijk zendmast en in het laatste gedeelte van de dag werd er gezamenlijk gereflecteerd op de samenwerking en resultaten.