LOADING...

Vibezzz

Games for Heritage & Tourism, Games for Kids

Laat kinderen van de hoogste groepen van het basisonderwijs de historische moestuin van Kasteel Groeneveld op een unieke manier beleven. Waarom is de moestuin bijzonder? Wat is het belang? Wat is de historie?

Een analoog spel, het gaat vooral om kijken, doen, ervaren (en niet om een scherm), actief en interactief, kinderen willen graag doen!

En in een combinatie met informatieborden voor andere bezoekers en ouders.

Thematische input: “Ontdek de tuin als een hommel”

Leerdoelen waren de sfeerbeleving, de bestuiving van bloemen, het insectenhotel, de boomgaard met historische soorten appelbomen, de retranchementmuur, de kruidentuin, en belang van water voor de bodem.

Vibezzz

We ontwikkelden het spel VIBEZZZ.

De jeugdige spelers krijgen een rugzak mee met gereedschappen die nodig zijn voor het spel, maar ook om zelf het een en ander in de tuin te ontdekken. Ze zoeken de 7 punten in de tuin die voor de hommel belangrijk zijn en leren hier kijken door de ogen van de hommel.

Door slim te combineren van de informatie op het bord, de informatie of aanwijzingen in de tuin en de “Ogen van de Hommel” uit je rugzak.

Zijn de 6 oplossingen gevonden? Dan heb je de code waarmee je de cryptex uit je rugzak kan openen en ben je volwaardig lid van het Genootschap van de Hommel!